Wydawca treści Wydawca treści

Las dla każdego. Nadleśnictwo Lubin zaprasza na grzyby, spacery i rowery

Cisza, spokój, piękne trasy piesze i rowerowe, a do tego w sezonie grzyby czy jagody. To wszystko znajdziemy w lesie. Można biegać, spacerować, jeździć rowerem czy konno. Las jest dla każdego, kto szuka kontaktu z przyrodą. Jak się w nim odnaleźć i jak wykorzystać jego uroki? O tym opowiada Marek Nieruchalski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin  https://www.legnica.fm/czas-na-las/35742-las-dla-kazdego-nadlesnictwo-lubin-zaprasza-na-grzyby-spacery-i-rowery


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIEUŻYTKU PRZEZNACZONEGO NA OBIEKT HANDLOWY

Nadleśnictwo Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu – nieużytku o powierzchni 0,004 ha na działce nr 835/3 obręb 9 Miasta Lubina w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej.

 

 1. Cena wywoławcza wynosi 4062,00 zł
 2. Pisemne oferty przetargowe (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) powinny zawierać następujące informacje:
 3. a) imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 4. b) dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
 5. c) oferowaną wysokość czynszu rocznego
 6. e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 7. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 8. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony od dnia podpisania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 9. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 1, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntu – punkt handlowo-usługowy" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Lubin ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin, w terminie do dnia 23.10.2020 roku do godziny 09:00.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 roku o godzinie 09:30 w siedzibie Nadleśnictwa Lubin (w świetlicy).
 11. Nadleśnictwo Lubin zastrzega sobie prawo do:
 12. a) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 13. b) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 14. c) nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 15. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 16. a) nie wpłynęła żadna oferta,
 17. b) żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
 18. c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 19. d) przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 20. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 21. a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 22. b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 23. c) zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 24. Komisja wybiera ofertę z najkorzystniejszą ceną. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu oraz poprzez publikację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Nadleśnictwa Lubin.
 25. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntu, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 26. Dodatkowych informacji udziela Specjalista Służby Leśnej – Marcin Furmann pod telefonem (76) 841-23-00 w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.
 27. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), oraz mapy gospodarcze nadleśnictwa z lokalizacją gruntu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: www.lubin.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Lubin. 

Światowy Dzień Drzewa

„ W roku 2020 Światowy Dzień Drzewa przypada na 10 października (sobota)

 

To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych, prywatnie miłośnika przyrody. Zaapelował on do rodaków, by 10 kwietnia 1872 r. posadzili drzewa. Dziś Arbor Day to akcja znana na całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie obchodzona 10 października.

 

W tym roku w ramach obchodów Światowego Dnia Drzewa  Nadleśnictwo Lubin wsparło Gminę Polkowice w projekcie edukacyjnym, który ma przypomnieć mieszkańcom naszego regionu jaką rolę w naszym życiu pełnią drzewa i las.

Pamiętajmy że środowisko naturalne jest nam tylko wypożyczone od przyszłych pokoleń. Korzystając z dostępnych zasobów musimy mieć na względzie zobowiązanie do oddania go w stanie nienaruszonym lub polepszonym.

Dlatego u podstaw zrównoważonej gospodarki leśnej leży powszechna ochrona lasów, zachowanie ich trwałości, ciągłości przy zrównoważonym wykorzystaniu wszystkich funkcji i jednoczesnym powiększaniu zasobów leśnych.

Ta dewiza towarzyszy na leśnikom przy realizacji zadań gospodarczych.

Warto pamiętać co nam dają drzewa i lasy.”

 

https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/las-blisko-nas/


Po raz drugi ruszyła akcja #sadziMY

#sadziMY 2020

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

 

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek. 

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, na powierzchni blisko 6,5 ha posadzi 64 tys. nowych drzew.

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do odbioru sadzonek w dniu 18 września 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Sadzonki będzie można odebrać w kancelarii leśnictwa Koźlice w Lubinie przy ul. Spółdzielczej 18A.

 

 


Cennik

Sprzedaż drewna

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin nr 21/2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie sprzedaży drewna.

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 13.07.2020 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.


Sadzonka za elektroodpady

Już po raz dziewiąty w pierwszą sobotę września obyła się  coroczna akcja zbierania  starego sprzętu elektrycznego, organizowana przez Nadleśnictwo Lubin i firmę AG-EKO. Jak co roku mieszkańcy Lubina i okolic chętnie skorzystali z możliwości pozbycia się zbędnych elektoodpadów, oddali do recyclingu  ponad  5 ton sprzętu.

Każdy kto przyniósł do punktu zbiórki sprzęt elektryczny, otrzymał od leśników drzewko. W tym roku rozdawaliśmy sadzonki lipy, buka i świerka.

Dziękujemy za udział w akcji i zapraszamy w przyszłym roku.


„Świadomie do Lasu” - kampania informacyjno-edukacyjna

Sezon wakacyjno-urlopowy właśnie wystartował.

Nikt nie ma złudzeń, że tegoroczne wakacje będą specyficzne i wyjątkowe, ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię koronawirusa. Wyniki badania przeprowadzonego przez Polską Organizację turystyczną wskazują, że aż 87 % Polaków chce wypocząć w kraju. Nie ważne, czy wybierzemy urlop nad morzem, w górach czy nad jeziorem, wszędzie będziemy mieli kontakt z LASEM.

Dlatego aby czuć się bezpiecznie i komfortowo w leśnych ostępach Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu we współpracy z GOPR – Grupa Karkonoska i Sudecka, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przygotowały wspólną kampanię informacyjną pn. „Świadomie do lasu”.

Ruszamy z cyklem praktycznych informacji, które będą prezentowane w mediach społecznościowych wszystkich partnerów kampanii. W naszych postach będzie można znaleźć takie informacje jak: co zapakować na wycieczkę do lasu i w góry, jak się zachować, jeśli spotkamy dzikie zwierzę, jak zabezpieczyć się przed kleszczami, co możemy wykorzystać w terenie, aby ustalić swoją lokalizację, jeśli się zgubimy, gdy zastanie nas burza w środku lasu to co powinniśmy zrobić, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem zaplanować buschcrafi i surwiwal w lesie oraz wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do świadomych i odpowiedzialnych wędrówek po lasach:

http://www.facebook.com/RDLPWroclaw/

http://twitter.com/DyrekcjaWe

http://www.instagram.com/rdlp_wroclaw/?hl=pl

 


POSADŹ SWOJE DRZEWO

POSADŹ SWOJE DRZEWO

W dniu 24 kwietnia br. zapraszamy do odbioru sadzonek, które będziemy rozdawać przed budynkiem nadleśnictwa w Lubinie przy ul. Spółdzielczej 18.

Sadzonki będą wydawane od godz. 10.00 do wyczerpania zapasów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Telefon kontaktowy: 697 905 119

W związku z panującą epidemią prosimy aby osoby odbierające sadzonki:

 1. Nie wchodziły na teren posesji nadleśnictwa (pracownik wyjdzie do Państwa i wyda sadzonki),
 2. Używały maseczek i rękawiczek ochronnych,
 3. Utrzymywały odległości minimum 2 m od naszych pracowników i innych osób przebywających w pobliżu.

Dziękujemy

 

 

 


Tarcza Antykryzysowa Rolnictwo

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa.


Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

 

 

 


SPRZEDAŻY CHOINEK

Nadleśnictwo Lubin

serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży choinek.

Kupując choinkę z Lasów Państwowych mamy pewność, że została ona świeżo ścięta, pochodzi z legalnego źródła, pozyskana została w sposób zgodny z poszanowaniem zasad i praw środowiska. Oferujemy najkorzystniejszą cenę na rynku, ponieważ choinki pochodzą prosto od producenta.Nadleśnictwo Lubin posiada certyfikaty na sprzedawany surowiec, który dowodzi pochodzenia surowca z dobrze zarządzanych lasów prowadzących trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną  FSC i PEFC.

Żywa choinka cechuje się charakterystycznym zapachem, który nadaje wyjątkowego świątecznego klimatu. Żywa choinka jest w 100% ekologiczna, będąc surowcem całkowicie odnawialnym i biodegradowalnym. Choinki hodowane są na specjalnych plantacjach lub w miejscach, w których nie może rosnąć las, np. pod liniami wysokiego napięcia. Żywe drzewka są pochłaniaczami dwutlenku węgla i producentami w procesie fotosyntezy - niezbędnego do życia tlenu. Po świętach nie zanieczyszczają środowiska, przetwarza się je na nawóz organiczny.

Świeżo ścięty i codziennie podlewany świerk wytrzyma w naszych domach przez 3 tygodnie nie gubiąc znacznej ilości igieł, a dzięki dużej ilości żywicy zapewni wewnątrz przyjemny leśny zapach.

Sprzedaż będzie prowadzona w następujących leśnictwach:

 1. Leśnictwo Koźlice i Małomice, ul. Spółdzielcza 18, 59–300 Lubin, w dniach od 17 do 23 grudnia w godzinach od 7:00 – 14:30, ( dnia 19 grudnia od 7:00-11:00),
 2. Leśnictwo Rudna, ul. I Maja 3l, 59–305 Rudna, w dniach od 17 do 23 grudnia w godzinach od 7:00 – 14:30, ( dnia 19 grudnia od 7:00-11:00),
 3. Leśnictwo Polkowice ul. Zawilcowa 1 , Polkowice 59-101 Polkowice, w dniach 17-23 grudnia w godzinach od 7-14:30, ( dnia 19 grudnia od 7:00-11:00).

Wprowadzam do stosowania cennik detaliczny na sprzedaż choinek.

Symbol

Wysokość

Cena netto zł/ szt.

Cena brutto zł/szt.

N-1

0,3-0,9

13,01

16,00

N-2

1,0-1,5

16,26

20,00

N-3

1,6-2,5

21,14

26,00

N-4

2,6-3,5

29,27

36,00

S-1

3,6-5,0

121,95

150,00

S-2

5,1-10,0

243,90

300,00

S-3

10,1-15,0

325,20

400,00

§

          Wprowadzam do stosowania cennik detaliczny na sprzedaż stroiszu.

Artykuł

j.m.

Cena netto zł/mp

Cena brutto zł/mp

Stroisz

mp

32,52

40,00

Materiały do pobrania


Spotkanie z odbiorcami

Spotkanie z odbiorcami

 

Nadleśnictwo Lubin w imieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie skierowane do nabywców drewna, w związku z publikacją Zasad Sprzedaży Drewna na lata 2020-21.

 

Spotkanie odbędzie się 26 listopada br. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (aula im. Jana Pawła II), plac Grunwaldzki 24 A, o godzinie 11.00.


UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W NADLEŚNICTWIE LUBIN

Nadleśnictwo Lubin unieważnia nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowych.

Nadleśnictwo Lubin serdecznie zaprasza

W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Nadleśnictwo Lubin serdecznie zaprasz na uroczyste Spotkanie przy "Dębie Papieskim", które odbędzie się 19 maja 2018 r. o godzinie 17:00 na terenie Leśnictwa Sucha Górna, w pobliżu wsi Trzebcz.

Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą, po której zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych.

Organizatorami uroczystości są:

Nadleśnictwo Lubin oraz Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach, przy współudziale społeczności lokalnej. 

Materiały do pobrania


UWAGA OPRYSK DRZEWOSTANÓW

UWAGA

Nadleśnictwo Lubin zawiadamia, że w dniach 7-30 maja 2018 roku w kompleksach leśnych położonych pomiędzy miejscowościami:

Trzęsów-Orsk-Chełm-Radoszyce-Nieszczyce-Kębłów-Gwizdanów-Gawrony,

Chobienia -Naroczyce-Miłogoszcz,

oraz

Turów-Ręszów-Siedlce-Dąbrowa Dolna

prowadzony będzie oprysk drzewostanów środkiem MOSPILAN 20SP.

W dniu oprysku obowiązuje zakaz wstępu do lasu.

Zabieg będzie prowadzony w dni bezdeszczowe, wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. 

Więcej informacji w załączniu.

 


W dniu 26 maja 2018r. w miejscowości Trzebcz, na terenach leśnych, odbyło się XIII spotkanie przy „Dębie Papieskim”

W dniu 26 maja 2018r. w miejscowości Trzebcz, na terenach leśnych, odbyło się XIII spotkanie przy „Dębie Papieskim” zorganizowane przy współudziale parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski z Polkowic i Nadleśnictwa Lubin.

Z tej okazji, na szczycie wzniesienia, gdzie rośnie Dąb Papieski obyła się uroczysta Msza święta, podczas której odsłonięto kolejne dwa  kamienie w „Alei Pamięci” poświęcone pamięci pracowników Nadleśnictwa Lubin, którzy  odeszli do wieczności w ostatnim okresie. Po uroczystej mszy leśnicy zaoferowali zebranym posiłek oraz wspólne gry i zabawy w ramach działań edukacyjnych. Uczestnicy mogli wygrać drobne nagrody i poszerzyć swoją wiedzę o lesie i pracy leśnika.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Kapelani leśników i duchowieństwo oraz władze samorządowe, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wraz z  Nadleśniczymi i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.


#sadziMy - POSADŹ SWOJE DRZEWKO

Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie najbliższego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie. Leśnicy przygotowali co najmniej 100 tys. sadzonek.

 

Tego samego dnia, 26 kwietnia, uroczystej inauguracji akcji #sadziMY dokona prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą weźmie udział w odnawianiu powierzchni w leśnictwie Jakubowo w  Nadleśnictwie Rytel, jednej z wielu zniszczonych przez huragan 100-lecia w sierpniu 2017 r.

Spotka się tam ponad 1000 osób, aby posadzić 100 ha nowego pokolenia lasu.

 

Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.

 

Nadleśnictwo Lubin przeznaczyło na ten cel 230 szt. sosny z zakrytym systemem korzeniowym, którą wydajemy dla chętnych osób (maksymalnie po dwie sadzonki) od godz. 9.00 do godz. 14.30 lub wyczerpania zapasów.

 

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas.

 

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.


Nadleśnictwo Lubin serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży choinek

Nadleśnictwo Lubin

serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży choinek.

Kupując choinkę z Lasów Państwowych mamy pewność, że została ona świeżo ścięta, pochodzi z legalnego źródła, pozyskana została w sposób zgodny z poszanowaniem zasad i praw środowiska. Oferujemy najkorzystniejszą cenę na rynku, ponieważ choinki pochodzą prosto od producenta. Nadleśnictwo Lubin posiada certyfikaty na sprzedawany surowiec, który dowodzi pochodzenia surowca z dobrze zarządzanych lasów prowadzących trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną  FSC i PEFC.

Żywa choinka cechuje się charakterystycznym zapachem, który nadaje wyjątkowego świątecznego klimatu. Żywa choinka jest w 100% ekologiczna, będąc surowcem całkowicie odnawialnym i biodegradowalnym. Choinki hodowane są na specjalnych plantacjach lub w miejscach, w których nie może rosnąć las, np. pod liniami wysokiego napięcia. Żywe drzewka są pochłaniaczami dwutlenku węgla i producentami w procesie fotosyntezy - niezbędnego do życia tlenu. Po świętach nie zanieczyszczają środowiska, przetwarza się je na nawóz organiczny.

Świeżo ścięty i codziennie podlewany świerk wytrzyma w naszych domach przez 3 tygodnie nie gubiąc znacznej ilości igieł, a dzięki dużej ilości żywicy zapewni wewnątrz przyjemny leśny zapach.

Sprzedaż będzie prowadzona w następujących leśnictwach:

 1. Leśnictwo Koźlice i Małomice, ul. Spółdzielcza 18, 59–300 Lubin, w dniach od 18 do 21 grudnia w godzinach od 7 – 14:30, ( dnia 21 grudnia od 7:00-11:30),
 2. Leśnictwo Rudna, ul. I Maja 3l, 59–305 Rudna, w dniach od 18 do 21 grudnia w godzinach od 7 – 14:30, ( dnia 21 grudnia od 7:00-11:30),
 3. Leśnictwo Sucha Górna, Kaźmierzów 2,  59–101 Polkowice, w dniach od 18 do 20 grudnia w godzinach 7 – 14:30, ( dnia 20 grudnia od 7:00-12:00),
 4. Leśnictwo Polkowice ul. Zawilcowa 1 , Polkowice 59-101 Polkowice, w dniach 18-21 grudnia w godzinach od 7-14:30, ( dnia 21 grudnia od 7:00-11:30).

Cennik zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin

nr 32/2015 dot. sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.

Symbol

Wysokość [m]

Cena netto zł/szt.

Cena brutto zł/szt.

N-1

0,3 - 0,9

8,94

11,00

N-2

1,0 - 1,5

11,38

14,00

N-3

1,6 - 2,5

16,26

20,00

N-4

2,6 - 3,5

24,39

30,00

S-1

3,6 - 5,0

89,43

110,00

S-2

5,1 - 10,0

203,25

250,00

S-3

10,1 - 15,00

264,23

325,00