Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Lubin Położenie

Położenie geograficzne nadleśnictwa Uwarunkowania glebowo-siedliskowe Łowiectwo

Położenie geograficzne nadleśnictwa

 

            Nadleśnictwo Lubin położone jest w północnej części województwa dolnośląskiego. Granica nadleśnictwa od północnego wschodu przebiega od rzeki Odry ponad wsią Leszkowice w kierunku do wsi Trzęsów wzdłuż kompleksu leśnego do szosy. Następnie ponad wsiami Studzionki, Gawrony i Gwizdanów do wsi Krzydłowice, skręca w kierunku kompleksu leśnego położonego nad zbiornikiem osadowym „Żelazny Most" poniżej wsi Grodowiec, Żuków do wsi Moskorzyn, skąd ponad wsią Kazimierzowa do wsi Potoczek, Gaiki i Łagoszów Wlk.. Między wsiami Radwanice, a Łagoszowem Wlk. granica zasięgu nadleśnictwa skręca na południe, przebiegając ponad wsią Sieroszowice i Nowa Kuźnia. Od wsi Nowa Kuźnia granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, między kompleksem leśnym, a wsią Jędrzychówek, przez wieś Parchów wzdłuż linii wsi Nowa Wieś, Jędrzychów, Szklary Dolne i Brunów. Od wsi Brunów granica przebiega wzdłuż kompleksu leśnego Nadleśnictwa Legnica  do wsi Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wlk. do granicy kompleksu leśnego Nadleśnictwa Legnica, następnie skręca w kierunku wsi Pieszków. Ze wsi Pieszków granica skręca w kierunku wschodnim przebiegając przez Niemstów i dalej w kierunku na Ręszów i Krzyżową dochodzi do rzeki Odry. Rzeka Odra stanowi wschodnią granicę zasięgu Nadleśnictwa Lubin.     

            Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Nadleśnictwo Lubin położone jest w Podprowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Makroregionie Niziny Śląsko-Łużyckiej i  w Mezoregionach Równiny Szprotawskiej oraz Wysoczyzny Lubińskiej, a także na terenie Mezoregionu Wzgórz Dalkowskich.

           

              W aspekcie podziału przyrodniczo-leśnego kraju Nadleśnictwo Lubin  położone jest w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej, Mezoregionie Wzgórz Dalkowskich oraz (część północno –wschodnia obrębu leśnego Tymowa – ok. 3% pow. leśnej nadleśnictwa) przechodzi w zasięg III Wielkopolsko-Pomorskiej Krainy, Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego, Mezoregionu Pradoliny Głogowskiej.

 

Uwarunkowania glebowo-siedliskowe

 

W Nadleśnictwie Lubin zakończono prace nad tworzeniem operatu glebowo-siedliskowego, który miał scharakteryzować i określić zasięg siedliskowych typów lasu wg. stanu na dzień 1.01.2005r. W chwili obecnej nadleśnictwo posiada jedynie syntetyczne wyniki prac glebowo-siedliskowych.

 

  

Łowiectwo

            W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Lubin znajduje się obecnie 13 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 10 kół łowieckich. Nadleśnictwo Lubin jest nadleśnictwem wiodącym dla XII obwodu hodowlanego, w skład którego wchodzi wspomniane wyżej 13 obwodów oraz 1 obwód łowiecki nadzorowany przez Nadleśnictwo Głogów (obwód nr 19 dzierżawiony przez Koło Łowieckie BATALION w Osłoninie).