O nadleśnictwie

Położenie geograficzne nadleśnictwa Uwarunkowania glebowo-siedliskowe Łowiectwo

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność przekracza 237 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnowienia) oraz tworzenie nowych (zalesienia), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Użytkowanie lasu

Warunki produkcji surowca drzewnego w Nadleśnictwie Lubin. Przyrodniczo leśne i gospodarcze warunki produkcji surowca drzewnego.

Łowiectwo

Według podziału kraju na okręgi łowieckie teren nadleśnictwa w całości objęty jest administracyjnie przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy.