O nadleśnictwie

Położenie geograficzne nadleśnictwa Uwarunkowania glebowo-siedliskowe Łowiectwo

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Użytkowanie lasu

Warunki produkcji surowca drzewnego w Nadleśnictwie Lubin. Przyrodniczo leśne i gospodarcze warunki produkcji surowca drzewnego.

Łowiectwo

Według podziału kraju na okręgi łowieckie teren nadleśnictwa w całości objęty jest administracyjnie przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy.