Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność przekracza 237 m sześc./ha.

 

Udział siedlisk leśnych

 • 58 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 40 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 62 proc. – sosna, modrzew
 • 13 proc. – dąb
 • 8 proc – brzoza
 • 4 proc - buk
 • 2 proc - świerk
 • 11  proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 22 proc. – I klasa
 • 13 proc. – II klasa
 • 26 proc. – III klasa
 • 15 proc. – IV klasa
 • 11 proc. – V klasa
 • 3 proc. – VI klasa
 • 2 proc VII klasa i starsze
 • 7 proc KO (klasa odnowienia)
 • 1 proc KDO (klasa do odnowienia)