Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Gatunki chronione w rezerwacie:

Gatunki rzadkie w skali całego kraju
Epipactis albensis Kruszczyk połabski
Trapa natans Kotewka orzech wodny
Bardzo rzadkie i rzadkie regionalnie
Nymphaea alba Grzybień biały
Lilium martagon Lilia złotogłów
Galium odoratum Marzanka wonna
Polypodium vulgare Paprotka zwyczajna
Rzadkie w skali kraju, dość częste w woj. legnickim
Hedera helix Bluszcz pospolity
Lonicera periclymenum  
Pospolite w całym kraju, objęte ochroną na terenie rezerwatu
Convalaria majalis Konwalia majowa
Frangula alnus  
Viburnum opulus