Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Lubin jest niewiele obiektów
objętych ochroną w formie pomnika przyrody. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody
legnickiego z dnia 25 października 1994r. w sprawie uznania określonych drzew za
pomniki przyrody oraz rejestrami pomników prowadzonych w starostwach, na terenie
zarządzanym przez Nadleśnictwo umiejscowionych jest jedenaście obiektów (drzewa lub
grupy drzew), które objęte zostały tą formą ochrony. Obiekty te wyróżniają się
indywidualnymi cechami: zwykle rozmiarami, wiekiem, wartością naukową,
krajobrazową czy dydaktyczną.