Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Imię i nazwisko: Tomasz Nowiński E‐mail: iod@comp‐net.pl Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Imię i nazwisko: Tomasz Nowiński E‐mail: iod@comp‐net.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko: Tomasz Nowiński

E‐mail: iod@comp‐net.pl

Materiały do pobrania