Wydarzenia Wydarzenia

Zapytanie sprzątanie budynki administracyjne

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130000 zł

Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lubin i utrzymania terenów zewnętrznych, składająca się z 4 części:

Część 1 – sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych i szlaków komunikacyjnych wewnątrz budynków przy ul. Spółdzielczej 18 i 18 a;

Cześć 2 – utrzymanie czystości na zewnątrz budynków (odśnieżanie i odladzanie placu, zamiatanie placu, przycinanie żywopłotu);

Część 3 – utrzymanie terenów zielonych w nadleśnictwie oraz w trzech kancelariach (leśnictw Polkowice, Rudna, Małomice) – koszenie trawników, przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów;

Część – okresowo od marca do października – sprzątanie pomieszczeń PAD tj. pomieszczenia biurowego, pomieszczenia sanitarnego i szlaków komunikacyjnych w budynku gospodarczym przy ul. Spółdzielczej 18.

Nadleśnictwo Lubin informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu. Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Firma Handlowo Usługowa "KLON" Alicja Czerwieniec

ul. Marii Konopnickiej 1A,

55-095 Długołęka

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" dołączonym w formie załącznika do niniejszego ogłoszenia