Lasy o zwiększonej funkcji społecznej

W dniu 3 kwietnia 2024r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, w związku z przystąpieniem do opracowania nowego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Lubin, odbyła się Narada Urządzeniowa. Podczas spotkania kontynuowana była debata dotycząca lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

W toku dotychczasowych ustaleń ze stroną społeczną Nadleśniczy złożył propozycję uznania za lasy o zwiększonej funkcji społecznej, lasy położone wokół miasta Lubin i Polkowice o łącznej powierzchni 359,07 ha, w tym w Gmina Polkowice 202,25 ha i Gminie Lubin 156,82 ha, tj. o 26,20 ha więcej niż pierwotnie proponowano.

Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy proszeni są do składania swoich opinii w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz propozycji ich zagospodarowania  w terminie 14 dniu od daty Narady Urządzeniowej tj. do 17 kwietnia br. na adres Nadleśnictwa Lubin lub RDLP we Wrocławiu.