Lista aktualności Lista aktualności

Pozyskiwanie gruntów celem powiększenia zasobów leśnych

Od 2018 roku Nadleśnictwo Lubin prowadzi zakupy gruntów przeznaczonych do zalesienia. Przedsięwzięcie to prowadzone jest wspólnie z Polska Miedź KGHM S.A. i finansowane głównie ze środków pochodzących z Jednostek Dwutlenku Węgla zakupionych przez KGHM. Spółka dwukrotnie już brała udział w aukcjach kupując w sumie 12 000 jednostek i przeznaczając je na zakup gruntów. Akcja ma na celu powiększenie zasobów leśnych naszego regionu.

 

 

Zakup jednostek dwutlenku węgla (JDW) jest częścią projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, rozwijanych przez Lasy Państwowe. Celem projektu jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla (CO2) wychwytywanego i magazynowanego przez lasy. Do dzisiaj odbyły się dwie aukcje skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.

W pierwszej aukcji w październiku 2018 r. udział wzięło pięć podmiotów. Najwięcej jednostek - 10 tys. kupiły ex aequo firmy: KGHM - Polska Miedź oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. 8 tys. JDW kupił Budimex,  4,3 tys. jednostek nabyła Grupa Lotos a 2 tys. firma Energa S.A.

W drugiej aukcji we Wrześniu 2019 r. udział wzięło już siedem podmiotów: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (7 717 szt. JDW), Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (2 000 szt. JDW), KGHM Polska Miedź S.A. (2 000 szt. JDW), EGGER BISKUPIEC SP. Z O.O. (463 szt. JDW), Fundacja Ochrony Środowiska "Odnawialne Źródła Energii", Lokaty Ziemskie SP. Z O.O. oraz Energa S.A.

Wszystkie uzyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie działań na rzecz środowiska, w tym (jak w Nadleśnictwie Lubin) zakup gruntów do zalesienia.

Więcej o projekcie na stronach Lasów Państwowych: Leśne Gospodarstwa Węglowe