Lista aktualności Lista aktualności

Protokół z Narady Urządzeniowej z 03.04.2024

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje

o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” dla Nadleśnictwa Lubin

w formie projektu protokołu z obrad narady urządzeniowej. Założenia udostępnia

się wszystkim chętnym do wglądu – przez 21 dni od dnia ich publikacji – w wersji

elektronicznej poniżej.

Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie

pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul.

Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej:

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl