Wydarzenia Wydarzenia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Otwórz sklep, stoisko pod marką: „DOBRE Z LASU”

O projekcie

Projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.

Znaczna część dziczyzny pozyskanej w Polsce jest eksportowana do zakładów przetwórczych w Europie Zachodniej, co w połączeniu z zanikiem tradycji przetwarzania i konsumowania dziczyzny w naszym kraju znacznie ogranicza społeczeństwu możliwość jej poznania i posmakowania.

Jednym z celów projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów” jest odwrócenie tego niekorzystnego dla polskich konsumentów trendu i umożliwienie konsumpcji w pełni ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności po konkurencyjnych rynkowo cenach. Realizacja tego zadania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

 

O marce

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”.

Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Logotyp „Dobre z lasu” to także gwarancja, że żywność, którą mamy w dłoni, jest smaczna i zdrowa. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

 

Zasady współpracy

 

Nadleśnictwo Lubin ogłasza możliwość uruchomienia sklepów  lub stoiska „Dobre z Lasu” na zasadach franczyzy. Sklep (stoisko) będzie zarządzany przez niezależnego Operatora wyłonionego w drodze konkursu.

 

Warianty:

  1. Lokal sklepowy należy do Operatora a wyposażenie do Lasów Państwowych – rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2.
  2. Lokal sklepowy oraz wyposażenie należy do Operatora – rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2.
  3. Operator uruchamia stoisko „Dobre z lasu” w istniejącym sklepie – minimalna powierzchnia stoiska 4 m2.

 

Założono, że sklep (stoisko) „Dobre z Lasu” zarządzany jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. Operatora wyłania Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe, będą nadzorowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Dodatkowe informacje o projekcie i sklepie można znaleźć na stronie: http://www.dobrezlasu.pl

 

Osoby zainteresowane współpracą mogą uzyskać szczegółowe informacje w Nadleśnictwie Lubin.

Nadleśniczy

Marek Nieruchalski

 

 Osoba do kontaktu:

Norbert Wende – straszy specjalista Służby Leśnej

e-mail: norbert.wende@wroclaw.lasy.gov.pl

tel.: 697 905 119