Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg Nieograniczony na sprzedaż Garaży w Ścinawie

Nadleśnictwo Lubin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w miejscowości Ścinawa przy ul. Polnej 9A 59-330 Ścinawa , w skład której wchodzą działka o numerze ewidencyjnym 565 obręb 2 Ścinawa zabudowana kompleksem 6 garaży stojących w zwartej zabudowie
o powierzchni gruntu 0,0532 ha, działka objęta księgą wieczystą numer LE1U/00039490/7.

Ogłoszenie i dokumenty niezbędne do przetargu znajdują się w załącznikach.