Wydarzenia Wydarzenia

„Budowa kancelarii leśnictwa w miejscowości Naroczyce wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną instalacją zasilającą w energię elektryczną”

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w trybie podstawowym dotyczącym Budowa kancelarii leśnictwa w miejscowości Naroczyce wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną instalacją zasilającą w energię elektryczną” . Przetarg realizowany poprzez portal e-zamówienia 

Ogłoszenie 2022/BZP 00391984/01 z dnia 13 października 2022

Identyfikator postępowania ocds-148610-7914ee90-4484-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału