Wydarzenia Wydarzenia

Leśne Gospodarstwa Węglowe – skuteczna walka z globalnym ociepleniem.

Leśne Gospodarstwa Węglowe – skuteczna walka z globalnym ociepleniem.

Nadleśnictwo Lubin, między innymi ze środków uzyskanych od firmy Velvet CARE sp. z o.o.  przeciwdziała skutkom kryzysu klimatycznego.

W miejscowości Dąbrowa koło Polkowic zakupiony został grunt do zalesień. W miesiącu kwietniu br. na tym terenie posadzonych zostało 6,2 tysiąca drzew leśnych.

Dzięki pozyskanym środkom powierzchnia naszych lasów powiększyła się o kolejne 0,95 ha.

Ten las będzie pochłaniał równowartość emisji spalin czterech samochodów osobowych rocznie.

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe to odpowiedź na postępujące negatywne zmiany klimatu. Głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na klimat jest nadmierna emisja dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych np. podtlenku azotu (N2O). W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. wskazano lasy jako naturalnego pochłaniacza gazów cieplarnianych oraz położono nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu.

Działania realizowane w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych mają wpłynąć na zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, zwiększenie istniejących zasobów węgla w ekosystemie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb oraz ograniczenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

Więcej na ten temat można poczytać tutaj.