Wydarzenia Wydarzenia

Konsultacje społeczne dotyczące powierzchni referencyjnych w Nadleśnictwie Lubin

              Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z  wyznaczeniem powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin ogłasza konsultacje społeczne, mające na celu opracowanie listy obszarów referencyjnych. Proponowany wykaz powierzchni zamieszczono w tabeli nr 1.

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Nadleśnictwo Lubin, ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lubin@wroclaw.lasy.gov.pl  do dnia 29.03.2022 r.

Ponadto informuję, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2022 r. poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.