Wydarzenia Wydarzenia

Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia „Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg IV”.

Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Dotyczy: „Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg IV”.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Nadleśnictwo Lubin informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 005 763,00 zł brutto.